Lindal Gruppens historie

1987

Jan Lindal starter opp Lindal Hus på Vegårshei 1. mars.

1987

1989

Lindal Bygg og Trevare ser dagens lys.

1989

1992

Lindal Hus får sin første brosjyre.

1992

1999

Oppstart Lindal Treindustri.

1999

2006 - 2009

Knallharde tider. Prosjektet Labakken i Tvedestrand knekker nesten ryggen på Lindal Hus.  (avisartikkel?)

2006 - 2009

2007

Lindal Hus får ny brosjyre.

2007

2009

Selskapet solgt til ekstern eier?

2009

2012

Lindal Treindustri omdøpt til Norsk Treindustri.

2012

2013

Lindal Entreprenør startes opp av Jan Lindal og kjøper opp Lindal Hus.

Jan Lindal kjøper tomt av Risør kommune for å bygge ny fabrikk og kontorer.

2013

2014

Lindal Treindustri starter opp i ny fabrikk på Akland med elementproduksjon.

Deler av Lindal Treindustri selges til EA Smith AS i Trondheim.

2014

2019

Kamperhaug Invest kommer inn på eiersiden i Lindal Gruppen.

2019

2020

Lindal Treindustri solgt til EA Smith- Selskapet heter i dag Lindal Smith Treindustri AS.

Solgte Byggern på Vegårshei til EA Smith AS.

2020

2022

Oppkjøp Mesel Entreprenør AS.

2022

2023

Oppkjøp av Teknobad AS.

2023
Subscribe to get 15% discount